You are currently viewing POKYČIAI (6 žingsniai asmeninių transformacijų link)

POKYČIAI (6 žingsniai asmeninių transformacijų link)

Ką daryti, kad pokyčiai būtų veiksmingi?

  1. Motyvacija. Žmogus turi norėti keistis ir turėti motyvaciją spręsti sunkumus darant pokyčius išorėje.
  2. Aiškumas. Žmogui reikia vidinio aiškumo – ne tik kaip tą pokytį padaryti, bet ir kodėl. Šiame etape svarbu išsiaiškinti, koks yra mano vaidmuo tame etape (santykis su aplinka), kokie tikrieji išgyvenimai (emocijos, jausmai, fizinė sveikata), kas man yra svarbu (poreikiai, norai, vertybės), kas man trukdo viduje (įsitikinimai, baimės, trauminės patirtys), kokios galimos kliūtys ar pokyčio pasekmės išorėje, kokios yra galimybės ir resursai?
  3. Sprendimai. Ką darysiu su informacija, kurią išanalizavau, supratau? Kokios pozicijos laikysiuosi ateityje? Kokius tikslus išsikelsiu? Čia svarbu suprasti, kad sprendimas nieko nedaryti irgi gali būti sprendimas, bet jis yra sąmoningas ir suteikiantis daugiau vidinės ramybės (nebelieka blaškymosi, sumaišties).
  4. Planavimas. Suskaidyti didelius tikslus į mažesnes dalis. Numatyti bent keletą žingsnių į priekį, kad būtų įtvirtinti pokyčiai. Sudaryti detalų planą įpročiams formuotis.
  5. Valia. Įgyvendinti pokyčius. Drąsa ir pasitikėjimas savimi auga tik veikiant, bandant ir leidžiant sau klysti. Tobulai išbaigta pradžia neegzistuoja – svarbiausia yra pradėti.
  6. Rezultatai. Įvertinti pažangą, kad ir nedidelę. Apdovanoti save už tarpinius rezultatus. Stebėti nuokrypį, padarytas klaidas ar kilusius papildomus iššūkius. Ugdyti kantrybę ir atjautą sau suvokiant, kad retai įmanomas tobulas rezultatas per trumpą laiką.