KVALIFIKACIJA

Šioje skiltyje šiek tiek pristatysiu informaciją apie savo turimą kvalifikaciją: išsilavinimą, profesinę ir savanorystės patirtį, taip pat paminėsiu pagrindinius kvalifikacijos tobulinimo kursus asmeninės saviugdos ir kitų ugdymo tematika.

Išsilavinimas ir profesinė patirtis

Formalus išsilavinimas:

2019-2020 m. Lyderystės ir pokyčių vadybos magistrantūra (baigtas pirmas semestras, studijos sustabdytos dėl podoktorantūros stažuotės projekto laimėjimo).

2011-2015 m. Socialinių mokslų doktorantūra (edukologija), darbo tema: „Suaugusiųjų saviugda kaip transformuojantis ugdymasis“.

2002-2008 m. Socialinio darbo studijos (bakalauro ir magistro laipsnis).

Profesinė patirtis:

2020-2022 m. Podoktorantūros stažuotės projektinio tyrimo vykdymas: „Vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste: transformuojančio ugdymosi patirtys ir sąmoningas asmeninis bei profesinis augimas“, Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos mokslo darbuotoja.

2017-2020 m. Administravimo, projektų valdymo ir vadovavimo patirtis privačiame sektoriuje (draudimas, susisiekimo inžinerija).

2009-2016 m., 2020-2021 m. Akademinio dėstymo ir administravimo patirtis universitete, Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė, Socialinės politikos fakulteto dekanės padėjėja. Čia galima rasti keletą mano mokslinių darbų: https://mruni.academia.edu/AusraKolbergyte

2007-2009 m. Administravimo patirtis privačiame sektoriuje (nekilnojamasis turtas), direktoriaus asistentė.

Mokslinės stažuotės:

Graikijoje, Indijoje, Danijoje, Suomijoje.

Saviugdos tyrėja_Patirtis

Kvalifikacijos tobulinimas

Konsultavimo metodų ir koučingo kompetencijos tobulinimas:

2016 m. spalis – gruodis. Koučingo specialisto sertifikatas (pagal ICF patvirtintą „Leader as a Coach“ programą, ACSTH lygis), „Baltijos koučingo centras“, Mokytojas – Oleg Kovrikov. 

2016 m. gegužės 21-22 d. „Metaphoric Associative OH Cards in Counseling, Training and Therapy“ mokymų sertifikatas (16 ak. val.). Organizatoriai: OH Cards Institute ir Sisteminių sprendimų institutas, Mokytojas – Moritz Egetmeyer, M.A.   

2011 m. lapkričio – gruodžio mėn. Dalyvauta 15 val. (5 d.) mokymuose tema: „Įvadas į koučingą: teorija ir praktika“. Mokymai organizuoti „Baltijos koučingo centro“, Vilniuje. Mokytojas – Povilas Petrauskas. Gautas pažymėjimas.  

2011 m. spalio 12 d. dalyvauta Tarptautinėje konferencijoje tema: „Koučingas – šiuolaikinis būdas tobulėti (Tarptautinės koučingo federacijos atstovybė Lietuvoje – asociacija ICF LITHUANIA)“. Gauta pažyma.

2010 m. lapkričio 17 d. – 2011 m. sausio 12 d. „Quality in Guidance in Group Settings“ – 4 modulių mokymai, skirti profesinio orientavimo ir karjeros konsultavimo specialistams. Projektas „Vesk mane“. Organizatorius – Savęs pažinimo ir realizavimo studija, Mokytojos – Eglė Paužienė ir Rasa Urbšienė.

2008-2010 m. Moksleivių lyderystės ir saviraiškos ugdymas, savanorystė, VŠĮ Kitas Variantas, Mokytojas – Tomas Kaulinskas.

Psichologinės ir psichoterapinės kompetencijos tobulinimas:

2023-2024 m. Eneagramos praktikumas – asmenybių tipologija skirtinguose kontekstuose (12 susitikimų), Mokytoja – Reda Slavinskaitė.

2023 m. balandžio 21 d. Seminaras „Kaip išgyventi skyrybas?”, Mediacijos centras „In Pace”, Mokytoja – dr. Jolanta Sondaitė, knygos „Myliu ir tėtį, ir mamą” autorė, mediatorė, psichologijos profesorė.

2023 m. balandžio 20 d. Seminaras „Poreikių kortelių pristatymo renginys” (3 val.), Mokytoja – Enrika Benevičienė.

2023 m. sausio 31 d. Seminaras „Perdegimas – organizacijos ar asmenybės ID?”, Lietuvos psichologų sąjungaMokytoja – Giedrė Plukienė.

2023 m. sausio 25 d. Seminaras „Asmenybių sutrikimai: gydymo galimybės, apribojimai, pagalba ir savipagalba (5 ak. val.), Šiuolaikinės psichologijos ir psichoterapijos centras, Mokytojai – gyd dr. Julius Neverauskas, psichologas-psichoterapeutas Dalius Kurlinkas, psichiatras-psichoterapeutas Aidas Uždavinys.

2017-2019 m. Saviugdos tikslais lankyta individuali psichoterapija (2 metai), Mokytoja – psichologė psichoterapeutė Erna Petkutė.

2010-2012 m. „Psichodinaminė grupių psichoterapija“ (pirmieji du metai – 40 kreditų/1600 val.), Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika. Gauta pažyma.

2009-2011 m. Saviugdos tikslais lankyta individuali psichoterapija (8 mėn.) ir grupinė psichoterapija (2 metai), metodika paremta 12 žingsnių programa, Mokytojas – gydytojas psichiatras-psichoterapeutas Valius Sruoga.

2010 m. spalio 1-3 d. Dalyvavimas egzistencinėje-psichoterapinėje grupėje „Mano gyvenimo nuostatos“ (15 val.), organizuota šeimos klinikos „ALFA CLINIC“, supervizorius gydytojas psichiatras-psichoterapeutas Remigijus Juškėnas. Gautas sertifikatas.

kvalifikacija

Kita saviugdos patirtis

Energetinių saviugdos praktikų kursai:

2021 m. balandžio 24 d. – liepos 3 d. Bioenergetikos mokymai (ekstrasensorikos pagrindai) ir Reiki I-a pakopa, Ekstrasensorikos akademija, Mokytojas – Vygandas Šimkus.

2020 m. Meditacijos mokymai „Gilyn į transformaciją” (12 val.), Mokytoja – Rasa Zubkauskaitė.

2016 m. rugsėjo 9-11 d. I-os pakopos Džun Juan Čigong mokyklos mokymai. Mokytojas – Tomas Kiela.

2016 m. balandžio 1-3 d. Teta gydymo praktikanto sertifikatas: ThetaHealing Basic DNA, ThetaHealing Institute of Knowledge, Mokytojas – Vitalius Prascienius, pradininkė – Vianna Stibal. 

2015 m. sausio 28 d. – vasario 28 d. Jogos praktikanto sertifikatas (200 val.): Aayas Vinyaas Yoganga Abhyas Hatha Yoga, Yoganga Retreat, Trust, Santosh Puri Ashram, Indijoje, Mokytojas – Anshul/Ganga Puri. 

2014 – 2015 m. „78 dienos su Taro“ kursų pažymėjimas, Mokytoja – Lina Balsė.

2014 m. liepos 23 d. – rugpjūčio 3 d. Vipassana meditacijos stovykla (10 dienų), Latvijoje, pradininkas – S.N. Goenka pagal Sayagyi U Ba Khin tradiciją.

2014 m. „Dvasinės Naujojo Amžiaus technologijos kosmoenergetika: darbo su energetiniais kanalais ypatumai“, Mokytoja – psichoinformaciologė, kosmoenergetikos magistrė Eglė Gleščinskienė.

2009 spalio 12 d. „Asmeninės laisvės (EFT) kursai“, mokytojas – Liudas Vasiliauskas. Gautas pažymėjimas.

Fizinė saviugda:

1997 iki dabar. Stepo, kūno dizaino, pilateso treniruotės.

2022 m. Savigynos pagrindai (4 mėn.), Savigynos Akademija, Mokytojas – Žilvinas Šriubša.

2016 m. kovo 19 d. Ann Wigmore gyvo maisto konferencija, organizatoriai: Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, German Socienty for Lifestyle Medicine, Hippocrates Health Institute.Semi

2014-2016 m. Lietuvos sveikuolių sąjunga, savanorystė.