MANO MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

Šioje skiltyje norėčiau pristatyti pagrindinius savo mokslinius tyrimus įskaitant darbus transformuojančios saviugdos tema. 

Disertacija

Pirmas didesnės apimties darbas apėmė keturių metų studijas, ko pagrindu įgijau socialinių mokslų daktarės laipsnį edukologijos srityje:

 1. Kolbergytė A. (2016). Suaugusiųjų saviugda kaip transformuojantis ugdymasis. Daktaro disertacija: socialiniai mokslai, edukologija (07 S). 244 puslapiai, ISBN: 978995519782Nuoroda.

Darbe siekta aprašyti suaugusiųjų saviugdos kaip transformuojančio ugdymosi fenomeno esmę, atskleidžiant jo dinamikos patyrimą bei iliustruojant jį tyrimo dalyvių interpretavimo prasmėmis. Atliktas kokybinis tyrimas taikant interpretacinės fenomenologijos elementus bei apdorojant duomenis pagal teminės analizės metodą. Darbe atskleistas holistinis suaugusiųjų saviugdos kaip transformuojančio ugdymosi fenomenas pateikiant saviugdos pradžios kontekstą, motyvus, saviugdos proceso ypatumus, inovatyvių saviugdos praktikų įvairovę.

Publikacijos_disertacija

Tyrimo dalyvių patirtys rodo, jog suaugusiųjų saviugda – kryptingas asmenybės ugdymasis ir savikūra, orientuotas į sąmoningą asmenybės transformaciją fiziniu, psichiniu, dvasiniu ar socialiniu lygmeniu per kasdienio sąmoningumo didinimą bei vidinių galių atskleidimą, asmens mąstymo ir elgsenos įpročių keitimą formuojant asmeninę gyvenimo filosofiją, kas padeda išlaikyti gerą sveikatą ir vidinę harmoniją, sėkmingai atlikti kasdienes užduotis bei įprasminti gyvenimą judant dvasinės brandos link. Nustatyta, jog diskomfortą keliančios kritinės gyvenimo patirtys sukuria prielaidas vystytis saviugdai kaip transformuojančiam ugdymuisi, nes vyksta asmenybės vertybinės sistemos pokyčiai, lemiantys saviugdos praktikų pasirinkimus: tai skatina analizuoti nepasitenkinimą keliančias priežastis, ieškoti jose gilesnės prasmės, o netikėtos įžvalgos atsiradimas lemia gyvenimo vertybių ir tikslų persvarstymą, kas stiprina motyvaciją sąmoningai ir kryptingai saviugdai.

Monografija

Publikacijos_Monografija

Kita platesnės apimties mokslinė publikacija yra parengta dvejų metų podoktorantūros stažuotės metu atliktu savarankišku tyrimu, analizuojančiu transformuojančią saviugdą suaugusiųjų profesinėje srityje:

2. Kolbergytė, A. (2023). Vidurinės grandies vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius. ISBN 978-609-488-047-6. Nuoroda.

Atliktas kokybinis tyrimas taikant interpretacinės fenomenologijos strategiją. Išanalizuoti interviu su vidurinės grandies vadovais atskleidė, kad organizacinių pokyčių kontekste įgytos patirtys ir saviugda sietina su trim pagrindiniais aspektais: profesinio tapatumo virsmu, socialinės įvairovės patyrimu ir pusiausvyros paieška pokyčių chaose.

Mano postdoc stažuotės vadovė gerbiama prof. dr. Valdonė Indrašienė, nuoširdžiai įsigilinusi ir recenzavusi šį darbą, teigė, kad monografijoje pristatyti rezultatai yra labai įdomūs, įtraukiantys, nes daug kur atpažinsite save, pasinersite į asmeninius išgyvenimus, rasite sau atsakymus ir galiausiai patirsite terapinį knygos poveikį. Todėl atsipalaiduokite ir leiskite sau skaityti šį darbą ne tik kaip saviugdos įrankį, bet gal netgi kaip romaną! 🙂

Norite mokymų monografijos tema?

Jeigu knygų skaitymas Jums nėra pats patraukliausias laiko praleidimo būdas, tačiau esate susidomėję organizacinių pokyčių ir saviugdos tema, tada raginu Jus pakviesti mane pristatyti tyrimo rezultatus Jūsų darbovietėje:

Publikacijos_Susisiekti

Mokymų nauda (darbuotojams ir organizacijai):

 • Mažesnė darbuotojų rotacija ir atkryčiai dėl profesinio perdegimo
 • Didesnis pasitenkinimas darbu
 • Geresnė sveikata, gyvybingumas ir efektyvumas
 • Aiškesnė motyvacija ir lojalumo užtikrinimas
 • Sklandesnis bendradarbiavimas
 • Pasitikėjimo savimi stiprinimas
 • Lankstesnis mąstymas ir platesnė pasaulėžiūra

Kitos publikacijos

 1. Kolbergytė A., Dromantaitė A. (2022) A Theoretical Analysis of Managerial Growth in the Context of Organizational Change // Teorinė vadovų augimo analizė organizacinių pokyčių kontekste. Sustainability. 14(8):4523. Nuoroda.
 2. Kolbergytė, A. (2016). Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika. Socialinis darbas: mokslo darbai, 14(1), 105–121. Nuoroda.
 3. Kolbergytė, A., Indrašienė, V., Bardauskienė, R. (2014). Self-Directed Learning in a Perspective of Transformative Learning Theory // Saviugda transformuojančio mokymosi kontekste. Journal of Educational Review. Serials Publications, Higher Education Research and Policy Network (HERPNET), 7(4), 649-658. Nuoroda.
 4. Kolbergytė, A., Indrašienė, V. (2013). Saviugdos formavimosi kontekstas. Socialinis darbas: mokslo darbai, 12(1), 137–150. Nuoroda. 
 5. Kolbergytė, A., Indrašienė, V. (2012). Sąmoningumo ugdymo akcentai: požiūriai ir interpretacijos. Socialinis darbas: mokslo darbai, 11(2), 421–432.  Nuoroda.
 6. Kolbergytė, A., Indrašienė, V. (2012). Konsultuojamojo ugdymo kompetencijos taikymo galimybės socialinių darbuotojų rengime: teorinės prielaidos. Socialinis darbas: mokslo darbai, 11(1), 73-84. Nuoroda. 
 7. Kolbergytė A., Indrašienė V. (2011). Grupinės terapijos elementų taikymo asmenybės saviugdos procese teorinės prielaidos. Socialinis darbas: mokslo darbai, 10(1), 49-55. Nuoroda.
 8. Kairienė B., Jančaitytė R., Kolbergytė A. (2009). Darbdavių požiūris į apmokamo darbo ir šeimos vaidmenų derinimo galimybes Lietuvoje. Socialinis darbas: mokslo darbai, 8(1), 28-37. Nuoroda.

Kita mokslinė produkcija

 1. Kolbergytė, A. (2012). Socialinis stresas. Visuotinė Lietuvių Enciklopedija. [T.] XXII, Skobelcyn-Šalavijas, Nuoroda.
 2. Kolbergytė, A. ir Šinkūnienė, J. R. (2012). Socialinė terapija. Visuotinė Lietuvių Enciklopedija. [T.] XXII, Skobelcyn-Šalavijas, Nuoroda.