You are currently viewing GALIA RINKTIS

GALIA RINKTIS

Ar dažnai turime galią rinktis?

Gyvenimas susideda iš pasirinkimų. Daug galimybių ir krypčių jį konstruoti. Jūs visada turite pasirinkimą. Tai yra jūsų neginčijama prigimtinė galia ir sielos augimo esmė.

Pasirinkimai atsispindinti ne tik elgsenoje arba neveikime. Jūs galite rinktis, ką galvoti, jausti, ką branginti ir puoselėti.

Atrodo, kartais fiziškai pasirinkimo nėra, bet tai yra netiesa. Pasirinkimas visuomet yra. Tačiau jis gali turėti pradžioje nekomfortabilias pasekmes. Bet tik pradžioje.

Tenka įveikti save, kad stiprintum savo galią: valdytum ir kurtum gyvenimą tokį, kokio nori tu.

Pasakyti „ne, man taip netinka ir aš to nenoriu” yra didžiulis pasirinkimas.

Įvardyti, kad jūs matote netiesą – tai yra drąsus pasirinkimas formuoti naują galimybę gyventi. Mes visada turime pasirinkimą mokytis ir žinoti. Mes turime galią dalintis. Mes turime galią spręsti.

Mes galime pasirinkti nedalyvauti ten, kur nenorime. Užsimerkti ir nematyti irgi yra pasirinkimas, bet tai nebūtinai duos pokyčius išorėje.

Išlaikyti sąmonės budrumą reiškia galią. Niekas kitas negali be jūsų leidimo kėsintis į jūsų protą. Iš blaivaus proto ir išgirsto sielos balso formuojami reikšmingiausi jūsų gyvenimo sprendimai.

Neįsitraukti ir nereaktyviai stebėti yra svarbu išlaikant savo galią. Valdyti savo emocijas ir neleisti kitiems su jomis žaisti yra ypač svarbu. Kitaip jūs tampate pažeidžiami. Ar jūs to norite? Norite būti stiprūs, tiesa?

Kuo daugiau pasirinkimų, tuo daugiau galios. Galia rinktis stiprina pasitikėjimą savimi ir meilę sau. Kuo daugiau praktikuojate sąmoningą pasirinkimą, tuo stipriau įleidžiate šaknis į žemę ir saugiai ant jos jaučiatės. Įsižeminimas vyksta.

Jeigu atiduodame galią spręsti kitiems, mažiname ir menkiname save. Atminkite, jūs visada turite pasirinkimą – tai yra jūsų prigimtinė galia ir asmenybės jėga.